Kas paėmė

mano pinigus?


Priverskite savo pinigus dirbti jums - o ne patys dirbkite jiems.

Turtingas tėtis sakydavo: "Kuo greičiau sukasi tavo pinigai, tuo didesnė tavo grąža ir mažesnė rizika".

Visuotinis finansinis supratimas ragina jus taupyti pinigus ir investuoti ilgam laikotarpiui. Kitaip tariant, jūs įšaldote savo pinigus. Bet ne tai patarė turtingas tėtis. Jis patarė didinti savo pinigų cirkuliacijos greitį ir priversti pinigus dirbti jums - o ne patiems dirbti dėl pinigų.

Mes visi žinome, kad rinkos kyla bei krenta. Finansiškai išprusę žmonės žino, kaip įžvelgti artėjančių pokyčių ženklus ir pasirūpinti savo pinigais prieš žlungant rinkoms. Knygoje Kas paėmė mano pinigus? Robertas Kijosakis - sėkmingas antrepreneris, investuotojas ir autorius - parodo, ką reikia daryti, kad jūsų pinigai dirbtų ir jūsų banko sąskaita niekuomet neištuštėtų - kol neįvyko kita rinkų griūtis.

Sužinokite, kaip įdarbinti savo pinigus, užuot juos laikius įšaldžius savo brokerio sąskaitoje, skaitydami knygą Kas paėmė mano pinigus?